viernes, 5 de julio de 2019

O CD SEIXALBO TEN NOVA DIRECTIVA

Unha vez rematado o prazo oficial e a prórroga dada para a presentacion de candidaturas so presentouse unha, a cal ten como base a existente ata agora, se ben súmanse novas incorporacións que conforman un compacto grupo multidisciplinar. Esta directiva nace da igualdade, do mestizaxe e do consenso. Unha soa candidatura foi a presentada. Así as cousas e cumprindo cos estatutos, dado que se cumpriron os requisitos, o prazo e as formas, a nova directiva para os vindeiros 4 anos é a seguinte:


Vogais:
Diego Viana Rivera
Enrique Pereira Morales
Edmundo Cid Gonzalez
Marcos Gonzalez Perez
Antonio Fernandez Coutiño
Ivan Pereira Morales
Juan Pablo Ojea de La Fuente
Anxo Regal Iglesias
Moises Montes Vazquez
Mario Otero Rivas
Rosendo Prieto Gutierrez
Jorge Cid Boó

Tesoreira:
 Mari Cruz Delgado Rodriguez

Vicetesoreiro:
 Ruben Novoa Piñeiro

Secretaria:
 Gloria Viana Rivera

Vicesecretaria:
Mari Carmen Fernandez Garcia

Vicepresidente:
David Rodriguez Novoa
Presidente: Maxi Cid Ferro

Ca maxima ilusion e humildade tentaremos levar este gran proxecto adiante, ser mais que un clube de futbol, e seguir tecendo pontes entre o equipo e a sociedade.

A secretaria

En Seixalbo a 5 de xullo do 2019